Beper BF.640- manual de utlizirare

 

Cuptor Beper BF.640

 

 

 

DESCRIEREA APARATULUI

1. Capac
2. Timer
3. Dispozitiv de siguranță
4. Mânerul capacului
5. Indicator timer / termostat
6. Termostat
7. Mânerul suportului bazei
8. Bază cu suport
9. Grătar inferior

ACCESORII

Grătar inferior pentru gătit
Grătar superior pentru gătit
Inel de extinderea volumului cuptorului
Clește

PRIMA UTILIZARE

Înainte de a folosi cuptorul pentru prima dată spălați temeinic recipientul din sticlă, grătarele și cleștele în apă
fierbinte cu detergent de vase lichid. Puneți 5 cm de apă în recipientul de sticlă, puneți capacul și conectați
aparatul la rețeaua de curent. Operați cuptorul la temperatură maximă pentru 15 minute pentru a elimina mirosul
de „nou” și fumul.
OPERARE Fig. 2
PRECAUȚIE : Asigurați-vă, capacul să fie pus corect pe recipient înainte de fiecare folosire pentru a evita
răspândirea căldurii, ceea ce ar putea prelungi timpul de gătire.
1. Puneți unul din grătare în recipientul de sticlă și puneți mâncarea de gătit înăuntru (păstrați o distanță de cel
puțin 7,5 cm între capac și mâncare).
2. Puneți capacul pe recipientul de sticlă și conectați aparatul la rețeaua de curent.
3. Trageți ușor dispozitivul de siguranță spre dreapta dvs și apăsați în jos mânerul.
4. Setați timpul pentru gătit dorit prin folosirea timerului. Indicatorul timerului va lumina în roșu iar cuptorul va
începe să funcționeze.
5. Setați temperatura dorită pentru gătit prin folosirea termostatului. Indicatorul termostatului se va aprinde și va
avea culoarea roșie până se atinge temperatura setată.
6. Odată ce a trecut timpul setat pentru gătire, cuptorul se va opri automat.
NOTĂ: Este posibil să opriți procesul de gătire la orice timp prin ridicarea mânerului. Apăsați din nou mânerul în
jos pentru a continua procesul de gătire.
PRECAUȚIE: Înainte de scoaterea capacului de pe recipientul de sticlă ridicați întotdeauna mânerul și
deconectați aparatul de la rețeaua de curent.
Puteți crește înălțimea recipientului din sticlă prin folosirea inelului pentru extindere. Puneți-l pe recipientul din
sticlă conform indicațiilor de la fig. 2.

CURĂȚARE

Curățați cuptorul după fiecare folosire.
Recipientul din sticlă:
1. Puneți aprox. 5 cm apă în recipientul din sticlă împreună cu câteva picături de detergent de vase lichid.
2. Puneți grătarul folosit în recipientul de sticlă.
3. Puneți capacul deasupra recipientului de sticlă și conectați aparatul la rețeaua de curent.
4. Setați termostatul la 200°C și alegeți un timp de operare de 15 minute prin folosirea butonului cu timer.
5. După trecerea timpului setat deconectați aparatul de la rețeaua de curent și lăsați-l să se răcească.
6. Îndepărtați capacul și clătiți recipientul din sticlă sub jetul de apă de la robinet. Îndepărtați posibilele reziduuri
folosind un prosop ușor abraziv.
Capac:
1. Sticla capacului poate fi curățată cu un prosop moale umed și puțin detergent de vase blând. Clătiți-o doar
folosind un prosop moale umed după care aceasta trebuie ștearsă temeinic.
2. Este posibil să îndepărtați filtrul metalic prin scoaterea celor trei șuruburi situate sub capac. Deconectați
aparatul întotdeauna de la rețeaua de curent și lăsați aparatul să se răcească complet, înainte de îndepărtarea
filtrului metalic din capac.
PRECAUȚIE: nu lăsați apa să pătrundă în orificiile de ventilare sau interiorul capacului.
Suprafața exterioară a capacului de sticlă ar trebui doar ștearsă cu un prosop umed moale. Accesoriile pot fi
curățate cu detergent de vase lichid blând și apă. După curățare uscați temeinic toate părțile înainte de a le folosi
din nou. Nu folosiți soluții de curățat agresive.
AVERTISMENT: în cazul în care părțile din interior intră în contact cu apa sau alte lichide, nu îl porniți și
nu încercați să îl deschideți sau să îl reparați. Vă rugăm să vă adresați distribuitorului sau luați legătura
cu centrul de service

ÎNAINTE DE A APELA LA CENTRUL DE SERVICE

1. În cazul în care cuptorul nu funcționează
a) Asigurați-vă că ștecherul este corect inserat în priză.
b) Verificați dacă ați împins în jos mânerul.
c) Verificați cablul de curent să nu fie ars sau deteriorat.
d) Asigurați-vă că aveți setat timerul și termostatul.
2. În cazul în care cuptorul nu se încălzește:
a) Asigurați-vă că ați setat termostatul la temperatura dorită.
DATE TEHNICE
Putere: 1200-1400W
Tensiune: 220-240V – 50/60Hz
În scopul îmbunătățirii perspectivei Beper își rezervă dreptul de a modifica produsul în cauză fără notificare sau reconstruire.

Directiva Europeană 2011/65/EU privind Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE),
pretinde ca electrocasnicele să nu pot fi scoase din uz prin deșeurile normale nesortate. Aparatele
vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza restabilirea și reciclarea materialelor pe care le
conține și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul tomberonului
cu roți barat de pe produs vă amintește de obligația dvs referitoare la scoaterea din uz a unui aparat,
și anume că acesta trebuie colectat separat.
CERTIFICAT DE GARANȚIE
Acest aparat a fost verificat în fabrică. De la data achiziționării originale se aplică o garanție de 24 luni la material
și defecte de producție. Bonul fiscal trebuie predat împreună cu certificatul de garanție în cazul unei reclamații.
Garanția este valabilă numai cu un certificat de garanție și bon fiscal pe care apare data achiziționării și modelul
aparatului.
Pentru orice asistență tehnică, vă rugăm contactați direct vânzătorul sau sediul nostru central pentru a păstra
eficiența aparatului și pentru a NU anula garanția.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Dacă aparatul prezintă defecțiuni ale materialelor defecte și/sau producție în timpul perioadei de garanție, noi vă
garantăm reparația gratuită în condițiile în care:
– Aparatul a fost folosit corespunzător și conform scopului pentru care a fost creat.
– Aparatul nu a fost modificat.
– Bonul fiscal trebuie prezentat.
– Uzura normală și excesivp nu face obiectul garanției.
De aceea orice parte care ar putea fi ruptă accidental sau prezintă semne vizibile de uzură la produsele consumabile (precum la lămpi, baterii, elemente de încălzire …) părțile estetice sunt excluse din garanție și orice
defect rezultat din nerespectarea regulilor privind utilizarea, neglijența în folosire și/sau întreținerea aparatului,
nepăsare, greșeală sau instalare improprie, deteriorare în timpul transportului și orice altă deteriorare neatributabile pentru furnizor.
Pentru orice defecțiune care nu poate fi reparată în perioada de garanție, aparatul va fi înlocuit gratuit. În orice
caz, dacă partea care trebuie înlocuită din cauza defecțiunilor, ruperii sau funcționării eronate este un accesoriu
și/sau o parte detașabilă a produsului, Beper își rezervă dreptul de a înlocui numai partea defectată și nu întreg
produsul.
CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL DIN ȚARA DVS. SAU DEPARTAMENTUL DE VÂNZĂRI BEPER. E-MAIL assistenza@beper.com CARE VA TRIMITE MAI DEPARTE ANCHETA LA DISTRIBUITORUL DV

 

 

Beper BF.640- manual de utlizirare-Magazin de electrocasnice

 

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE
PRIMA FOLOSIRE A APARATULUI.
Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni, deoarece ele vă oferă informații utile de siguranță în legătură cu instalarea, folosirea și
întreținerea și vă ajută să evitați posibilele accidente. Îndepărtați ambalajul și asigurați-vă, că aparatul este intact, acordând
atenție specială cablului de curent. Ambalajul conține (pungi de plastic, polistiren, etc.) nu au voie să fie accesibile pentru copii, pentru a-i feri de sursele de pericol. Se recomandă să nu aruncați aceste ambalaje în gunoiul menajer,
însă ele se pot transporta la centrol de colectare din apropiere sau cerând informații la primărie.
Înainte de conectarea aparatului asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu cea trecută pe plăcuța aparatului.
În cazul în care ștecherul nu este potrivit pentru priza dvs, acesta trebuie înlocuit cu altul potrivit de un personal calificat autorizat specializat, care ar trebui să se asigure, că secțiunea ștecherului cablului este potrivit pentru tensiunea aparatului dvs.
Pentru a scoate ștecherul din priză nu trageți niciodată de cablu, doar de ștecher. Trebuie să vă asigurați că niciodată nu intră cablul în contact cu suprafețe fierbinți sau ascuțite.
Nu folosiți aparatul dacă cablul de curent este deteriorat. În cazul unei deteriorări, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agentservice sau orice altă persoană asemănătoare calificată autorizată pentru evitarea unui pericol.
Doar conectați aparatul la curent alternativ. În general nu este recomandată folosirea prizelor multiple și/sau prelungitoarelor; dacă totuși folosirea lor este necesară, folosiți vă rugăm adaptoare simple sau multiple în conformitate cu regulile de siguranță în vigoare și limita maximă de putere trecută pe adaptorul multiplu să nu fie depășită. Acest aparat poate fi folosit numai pentru scopul pentru care a fost creat. Orice altă folosire se consideră a fi improprie și de asemenea periculoasă. Producătorul nu poate fi responsabil pentru niciun fel de deteriorare a aparatului apărută în urma folosirii improprii, greșite
sau neatentă

Pentru a evita orice risc de încălzire, se recomandă să derulați complet cablul de rețea și să scoateți ștecherul din priză când nu îl folosiți.
Înainte de curățare scoateți ștecherul din priză.
Pentru protecție împotriva electrocutării, nu cufundați cablul, ștecherul
sau orice altă parte a aparatului în apă sau alte lichide.
Nu țineți aparatul cu mâinile sau picioarele ude.
Nu țineți aparatul când sunteți în picioarele goale.
Nu expuneți aparatul fenomenelor naturii cum sunt ploaia, vântul,
ninsoarea.
Nu folosiți aparatul lângă materiale explozive, inflamabile, gaze,
flăcări, încălzitoare.
NU PERMITEȚI COPIILOR, PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI SAU ORICĂREI PERSOANE FĂRĂ EXPERIENȚĂ SAU ABILITATE TEHNICĂ SĂ FOLOSEASCĂ APARATUL DACĂ NU SUNT SUPRAVEGHEAȚI CORESPUNZĂTOR. ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA ATENTĂ CÂND APARATUL ESTE FOLOSIT LÂNGĂ SAU DE COPII.
ASIGURAȚI-VĂ, CĂ AL DVS COPIL NU SE JOACĂ CU APARATUL.
ÎN CAZUL ÎN CARE DECIDEȚI SĂ NU MAI FOLOSIȚI VREODATĂ
APARATUL, FACEȚI-L IREPARABIL TĂIND CABLUL DE CURENTDUPĂ SCOATEREA ȘTECHERULUI DIN PRIZĂ.
DECI TOATE PĂRȚILE PERICULOASE ALE APARATULUI TREBUIE SĂ FIE FĂCUTE IREPARABILE, ÎN SPECIAL PENTRU COPIII CARE S-AR PUTEA JUCA CU APARATUL